دانستنی‌های آب یونیزه قلیایی

دستگاه یونیزه و تصفیه کننده آب خانگی

مدل HI –TA 809

دستگاه یونیزه و تصفیه کننده آب خانگی

مدل HI –TA 812

تصفیه آب سه مرحله‌ای خانگی

مدل DC – ۱۳۰۳

دستگاه یونیزه و تصفیه کننده آب خانگی

مدل Buder HI – TA Q7

فیلتر آب

مدل R4

دستگاه یونیزه
و هیدروژنه آب

مدل Buder HI-TA817
ساخت ژاپن
Maxell

پایون افلاک

نماینده انحصاری کمپانی Buder در خاورمیانه