دستگاه یونیزه و تصفیه کننده آب خانگی

مدل HI –TA 809

دستگاه یونیزه و تصفیه کننده آب خانگی

مدل HI –TA 812

تصفیه آب سه مرحله‌ای خانگی

مدل DC – 1303

دستگاه یونیزه و تصفیه کننده آب خانگی

مدل Buder HI – TA Q7

فیلتر آب

مدل R4

water ionizer
H2 technology

مدل Buder HI-TA817
Made in Japan
Maxell

پایون افلاک

نماینده انحصاری کمپانی Buder در خاورمیانه