یکی از ویژگی های بزرگ دستگاه های هیتاچی ژاپن که با برند بودر عرضه می شود داشتن محفظه نمک در قسمت بالای آن است که این اماکن را به ما می دهد تا آب هایی با در جات بیشتر از آنکه روی دستگاه داریم داشته باشیم و حتی نوعی جوهر نمک محلول در آب هم برای ضد عفونی کردن همیشه در دسترس باشد این محفظه امکان تمیز کردن الکترود ها رو نیز به ما میدهد و وجود این محفظه بخاطر جنس پلاتین پلیت های (الکترودها)می باشد