مستر دیزی هم قلیایی شد

تمام مشتریان مستر دیزی می توانند از امروز آب یونیزه قلیایی و پکیج شرکت پایون افلاک بهرمند شوند

توجه : فقط در شعبه کاشانک این امر امکان پذیر است

(فقط 10نفر در روز)

دیزی خود را با آب یونیزه قلیایی نوشجان کنید

آدرس : نیاوران - کاشانک - خیابان کاظمی - پلاک 30

تلفن: 5-26116834