کمپانی Buder  در نمایشگاه ژاپن در مورخ 12/10/2012 و محصولات تصفیه و یونیزه کننده آب خانگی های خود را به معرض نمایش درآورد.