دوستان و عزیزانی که مایل به خرید و یا گرفتن اطلاعات مربوط می باشند میتوانند به شماره های 09133864861و09132113488و03133932342الی3 تماس حاصل فرمایند