آب یونیزه قلیایی و جلوگیری از بیماری های محیط :

اکثر بیماری ها در محیط های اسیدی ایجاد می شوند. که پس از سوخت وساز پروتئین ها و چربی ها ی مضر در بدن ایجاد می شود . بنابر این ما اگر بتوانیم محیط داخلی خود را قلیایی کنیم آنگاه از بیماری هایی مانند : آنژین قلبی ، میگرنف ،کولیت، آسم،فشار خون بالا،دیابت ، در مراحل اولیه گرفتگی عضلات ، کلسترل بالا،افسردگی،یبوست،سندرم خستگی ،سکته های قلب ی و مغزی و... جلوگیری کنیم که بهترین راه آن نوشیدن آب یونیزه قلیایی با 4 ویژگی مهم آن است.