آب یونیزه قلیایی و دستگاه گوارش بدن :

بسیاری از مواد پروتئینی پس از سوخت و ساز زائداتی از خود بر جای می گذارند که آب یونیزه قلیایی با 4 ویژگی خود باعث سهولت حرکت این مواد شده و دفع خیلی بهتر و سریعتر از روده صورت میگیرد و براحتی از یبوست جلوگیری می کند . در مواقع جذب مواد معدنی با آب یونیزه قلیایی خیلی بهتر انجام میشود. اوره ماده ایست که پروتئین ها بر اثر سوخت و ساز از خود برجای گذاشته که آب یونیزه قلیایی خیلی بهتر این مواد رااز بدن دفع می کند و خطر ابتلا به سنگ های کلیه و مجاری ادرار را در بدن کاهش داده و یا از بین می برد زیرا با نفوذ بالای خود باعث رقیق شدن این رسوبات و دفع آن ها می شود و در محیطی با  اکسیژن بالا آنزیم های کبد به خوبی کار خود را انجام می دهند، آب یونیزه قلیایی برای معده بسیار مفید بوده زیرا میتواند از ترشح  بیش از حد اسید معده و سوزش آن جلوگیری کند.